Centrul de Creație a Copiilor „Luceafărul” este o instituție extrașcolară, parte componentă a sistemului educațional, care are menirea: încadrarea copiilor în viața activă, dezvoltarea priceperilor și deprinderilor creative, orientarea profesională, precum și organizarea utilă și plăcută a timpului liber al copiilor și tinerilor.

Instruirea se efectuează în limbile: română și rusă.

CCC„Luceafărul” prevede activitatea cercurilor atât în baza Centrului, cât și în baza instituțiilor de învățământ primar, secundar, general cu program combinat și Centrelor Comunitare pentru Copii și Tineret din sectorul Botanica.

În Centrul de Creație a Copiilor „Luceafărul” activează cadre didacticecu experiență bogată în domeniul învățământului extrașcolar, majoritatea dețin grad didactic. Avem și specialiști tineri foarte talentați, persoane creative, pline de energie, care transmit cunoștințele sale copiilor dornici de a meșteri, de a crea, de a cunoaște.

Copiii, cu vârsta de la 5 la 21 ani, frecventează activitățile de două/trei ori pe săptămână, conform orarului, aprobat de director, ținându-se cont de regimul de studii și odihnă convenabil copiilor, de particularitățile lor de vârstă.

În cele două secții „Folclor și creație artistică” și „Arta decorativă” anual sunt deschise peste 100 cercuri, în care sunt încadrați circa 1600 copii.Toate activitățile se desfășoară gratis.

Relațiile dintre director-personal, cadru didactiс-cadru didactic, cadru didactic-copil se bazează pe comunicare, colaborare, încredere și respect reciproc.

În localul CCC „Luceafărul” activează următoarele cercuri:

Disciplina Cond.de cerc
Arta plastică Gherold Ludmila
Tânărul pictor Voteacov Nadejda
Quilling Andronache Larisa
Vocal Jmurov Mihail
Grafică Levineţ Veaceslav
Studierea instrumentelor aerofone Baranovschi Simion
Studierea vioarei Holovenco Claudia
Arta plastică Nemazanaia Olga
Pian Popa Vasilii
Vioară Carcea Diana

 

Cercurile de la CCC „Luceafărul” ce activează  în instituțiile de învățământ din sector:

LT ,,M.Grecu”, LT ,,Iu.Haşdeu”, LT „Mircea cel Bătrân”, LT „M.Eminescu”, IPLT „N.Iorga”, IPLT  ,,P.Movilă”, Gimn. „N.H.Costin”, Gimnaziul nr.31, Gimnaziul nr.49, Şcoala-grădiniță nr.90,Şcoala-grădiniță nr.124, IET nr.49

Disciplina Conducătorul cercului
Cerc decorativ-aplicativ Covali Svetlana
Croşetare Nicipurenco Alex-dra
Împletitul din pănuși Muzlaeva Vera
Cerc teatral Farber Liubovi
Jucărie capitonată Luchian Ludmila
Educația ecologică Lupu Liliana
Cuvânt artistic Rudiuc Lucia
Obiectiv. Arta TV Ignatenco Anatol
Arta actorului Ignatenco Anatol
Cerc folcloric Istrati-Troian Olga
Şah. Dame Bîrcă Ion
Dans clasic Ladic Natalia
Modelare decorativă TulbuLiuba
Dans modern Djuman Anastasia
Broderie, croșetare Maruseac Tatiana
Arta vorbirii Zubic Irina
Dans popular Jardan Ruslan
Arta plastică Turceaninova N.
Studierea acordeonului Mițul Andrei
Tânărul pictor Voteacov Nadejda
Cerc literar-dramatic Dzeatcovschi Lidia
Arta vorbirii Pîslaru Rodica
Dans sportiv Condratieva Irina
Dans sportiv Condratieva Maxim

 

Cercurile de la CCC „Luceafărul” ce activează  în Centrele Comunitare pentru Copii și Tineret: „Ştafeta”, „Flacăra”, ,,Satelit”, „Albatros”, „Viitorul”, „Sparta”

Dans modern Djuman Anastasia
Cerc muzical-dramatic Caceanova Al-dra
Arta plastică Nemazanaia Olga
Papie-mache Ciobanu Ion
Pictură Ciobanu Ion
Origami. Quilling Grozavu Vera
Arta  biserului Grozavu Vera
Modelarea decorativă Tulbu Liuba
Fantezie din natură Cozac Ecaterina
Cerc decorativ-aplicativ Petrova-Cozac Dina
Fantezie din hârtie Lupan Irina